Andere werelden inspireren mij

Rosita en Gwynvyd

Op de meest onverwachte momenten beelden zien is iets wat ik zelf nog steeds een wonderlijke ervaring vind en waar ik altijd van geniet.
Er zijn vele sleutels die de magische poort naar de andere werelden voor mij kunnen openen; de Tarot, astrologie, I Tjing, Runen, oude culturen, o.a. die van de Kelten en Indianen.
Ook een boek, muziek, dromen of de ontmoeting met een bijzonder mens of dier kan mij ontroeren en inspireren.
Maar het mooie Drentse landschap en onze tuin met al die levensvormen die ik daar in waarneem zijn voor mij de grootste bron van inspiratie.
Veel oude bomen bijvoorbeeld, zijn voor mij persoonlijkheden met een gezicht en een uniek verhaal.
Elke plant en bloem kent zijn eigen begeleider uit het Elfenrijk die er allemaal héél verschillend uitzien.
Boekcover De zevende deur - Rosita Sikking-ReebergIn mijn atelier zet ik die indrukken om in kunstwerken, gedichten, teksten en sind eind 2018, mijn eerste boek: De zevende deur en in 2020 het luisterboek De zevende deur.
Stilte en harmonie zijn voor mij wezenlijke voorwaarden om te kunnen werken; het werken is voor mij een meditatie.

Planeetkrachten
Begin 1999 kreeg ik een fantastische inspiratie: een gezelschap van imposante figuren verscheen voor mijn geestesoog. Bijzondere persoonlijkheden die de planeetkrachten van ons zonnestelsel vertegenwoordigen. Ik heb deze vorm gegeven in borstbeelden van wezens die verbonden zijn aan een specifieke planeet. Van jongs af aan al gefascineerd door de astrologie, vind ik het een enorme uitdaging deze krachten een gezicht te geven.
Door mij te verdiepen in de astrologie kan ik de inwerking van deze krachten op mijzelf en onze wereld beter begrijpen, herkennen en soms zelfs gebruiken.

Ceridwen

Ceridwen

De eerste ver-beelding was Ceridwen, de Keltische maangodin, uitgevoerd in brons. Van oudsher symboliseert de maan het vrouwelijke aspect in ons, de moeder, de priesteres en minnares. Zij is afgebeeld met het (gekantelde) runeteken "peorth" (sexualiteit). De kelkvorm die zo ontstaat, benadrukt het ontvangende principe.

Iguaçú

Iguaçú

Geïnspireerd door een spirituele ervaring die ik had bij de watervallen van Iguaçú in Brazilië gaf ik vorm aan de gelijknamige buste. Zij vertegenwoordigt de kracht en schoonheid van onze aarde met haar bergen, rivieren en oceanen.

Shao Lir

Shao Lir

Vervolgens deed de aan Neptunus verbonden meester Shao Lir zijn intrede. Hij is de sterke gids en helper die ons de vrijkomende ongevormde krachten die bij Neptunus horen helpt hanteren.

Bran

Bran

Hierna kreeg Bran zijn definitieve gedaante; deze spirituele krijger heeft heel wat in zijn "Mars".

Uranus

Uranus

November 2002 voltooide ik Uranus, heerser over het teken Aquarius en van grote betekenis in dit Aquariustijdperk.

Er staat nog een hele rij van deze planeet-persoonlijkheden te wachten om door mij te worden ver-beeld.
Het is mijn bedoeling de komende jaren o.a. ook Venus, Lilith, Mercurius, Saturnus, Jupiter, Pluto, Cheiron en Sirius een gezicht te geven.
Ik hoop te zijner tijd het hele gezelschap nog eens in één expositie te kunnen samenbrengen.

Rosita